درباره ما

با ما بیشتر آشنا شوید.

--- قوانین و شرایط استفاده از سامانه پاور ---

ماده 1- معانی و تعاریف :

1/1- شپتا : شرکت پیام تجارت اطلس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 346501

1/2- پاور : سایت و اپلیکیشن حاضر که توسط شپتا با هدف ارائه خدمات تسهیلات خرید به کاربر عرضه می شود.

1/3- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شپتا که به منظور استفاده از خدمات، حق استفاده موقت از آن برابر شرایط مندرج در سند حاضر به کاربران و طرف های تجاری شپتا اعطا می شود.

1/4- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به سایت یا اپلیکیشن متصل و از خدمات پاور بهره مند میشود.

1/5- پذیرنده : اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر قرارداد خصوصی با شپتا کالا و خدمات خود را برای فروش به کاربران پاور عرضه میکنند.

1/6- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات پاور در اپلیکیشن ایجاد کرده اند.

1/7- موجودی: مبلغی است که کاربران به حساب کاربری خود به منظور استفاده در خرید خود از پاور واریز میکنند.

1/8- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در پاور قرار داده میشود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجه بهره برداری از خدمات پاور توسط شپتا یا طرف های تجاری تولید یا در اختیار شپتا قرار داده میشود.

1/9- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی ، قانون مدنی ، قانون تجارت ، قانون تجارت الکترونیک و دیگر قوانین موضوعه.

ماده ۲- حساب کاربری :

2/1- برای استفاده از خدمات پاور لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی دارای دستکم 18 سال سن و یا شخص حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد.

کاربر حقیقی برای استفاده از خدمات باید نام، نام خانوادگی ، شماره ملی و شماره تلفن همراه خود را در اپلیکیشن پاور ثبت کند.

2/2- کاربران با ثبت نام در اپلیکیشن پاور، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی اش پذیرفته اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفاده کاربران از اپلیکیشن، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغييرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در اپلیکیشن پاور در دسترس است.

2/3- کاربر الزاما باید شماره ملی خود را بعنوان نام کاربری انتخاب نماید ضمنا شماره کاربری بعنوان شماره حساب کاربر نزد پاور شناخته خواهد شد.

2/4- رمز شامل چهار رقم و انتخاب آن اختیاری است.

2/5- اطلاعات هویتی کاربران پس از ثبت در پاور قابل تغییر و ویرایش نیست بنابر این در وارد کردن نام و مشخصات خود در سامانه ، نهایت دقت را مبذول فرمایید. سامانه " پاور " و شپتا ، در قبال اشتباهات سهوی و یا عمدی کاربران در ثبت اطلاعات خود هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

2/6- هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره را ندارند.

2/7- کاربران می پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی اپلیکیشن را مطابق با واقعیت، صحیح و به روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شپتا هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم صحت اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.

2/8- کاربران متعهد می شوند که صرفا با شماره همراه متعلق به خود در اپلیکیشن ثبت نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی نفع صاحب شماره همراه تماما مسئول بوده و شپتا به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و بستن حساب کاربری اقدام کند.

2/9- هر شخص تنها می تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر داشته باشد. در صورتی که شپتا اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب های کاربری مذکور اقدام کند.

2/10- مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن انجام می شود، به عهده کاربران است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات اپلیکیشن استفاده می کنند، تماما متوجه کاربر صاحب حساب است.

2/11- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری به عهده کاربر است. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شپتا برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به شپتا انجام نشده است، مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می شود به عهده وی خواهد بود.

2/12- کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت های قانونی بهره برداری از خدمات پاور متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود.

2/13- در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایط اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار شپتا قرار ندهند، شپتا می تواند حساب کاربری آنها را مسدود و از ارائه خدمات به آنان خودداری کند.

2/14- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید شپتا، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شپتا خواهد بود. در غیر این صورت شپتا می تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر  خودداری کند.

ماده ۳ - استفاده از پاور

3/1- با استفاده از خدمات پاور، کاربران می پذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع و مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

3/2- کاربران متعهد می شوند هیچگاه از خدمات پاور به صورتی که به پاور صدمه ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در پاور در جهت آسیب مادی یا معنوی به منافع شپتا اقدام کنند، شپتا ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.

3/3- کاربران می پذیرند که شپتا ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند.

کاربران میتوانند درخواست کنند که ارسال این پیامها قطع شود، اما باانصراف از دریافت این پیامها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات پاور را می پذیرند و ممکن است اطلاعات متقاضی را به موقع دریافت نکنند

3/4- شپتا ممکن است کدهایی را به عنوان هدیه به کاربران ارائه کنند. با وارد کردن این کدها در نرم افزار درصدی از هزینه خدمات کاسته و یا درصدی از هزینه خدمات پس از آن به کاربر برگردانده و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن پاور اضافه می شود. نحوه ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها منوط به تشخیص و صلاحدید شپتا بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربران حق طرح هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت. کاربران می پذیرند که اجازه انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند (حتی اگر شپتا در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه شپتا رسما این اجازه را به آنها داده باشد.

3/5- کاربران می پذیرند موجودی که در حساب کاربری خود دارند فقط برای استفاده از خدمات پاور قابل استفاده است و امکان دریافت این وجوه به صورت نقد را ندارند.

3/6- کاربران می پذیرند کدهایی که جهت افزایش موجودی یا تخفیف به آنها داده میشود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شپتا یا پذیرنده برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی کند، این حق برای آنها محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار بر اساس شرایط کد اختصاص داده شده، تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین در صورتی که شپتا تشخیص دهد، اعمال این کد به علت خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است، می تواند این کدها یا موجودیی که در نتیجه استفاده از آن به حساب کاربر افزوده شده را باطل یا حذف کند.

3/7- مسئولیت تامین اینترنت و سخت افزار لازم برای استفاده از خدمات پاور به عهده کاربران است.

3/8- کاربران می پذیرند و اعلام می کنند که متن حاضر را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

3/9- خدمات پاور ممکن است با مشارکت خدمات پذیرنده دیگری ارائه شود که شپتا پاور کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و پاور مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات آن پذیرنده ندارد.

3/10- کاربران می پذیرند امکان عودت بهای خرید کالا و خدمات و یا مبالغی که پاور به پاور نموده اند وجود ندارد. و در صورت وقوع اشتباه و یا مغایرت ، پاور تنها در ۴۸ ساعت اولیه رسیدگی می کند. بنابراین کاربران باید موضوع را در همان ۴۸ ساعت اولیه به اطلاع شپتا برسانند.

3/11- پرداخت بهای خرید کالا و خدمات عرضه شده در پاور فقط از طریق روش هایی که توسط شپتا مشخص می شود می تواند صورت گیرد. این روش ها عبارتند از: 1- پرداخت از طریق موجودی نقدی کاربر درحساب کاربری پاور 2- پرداخت از اعتبارات (وام) تخصیص داده شده به کاربران. روش های پرداخت محدود به موارد مذکور بوده است. هرگونه روش دیگری نظیر کارت به کارت، تهاتری و غیره مورد تایید شپتا نیست و در این صورت شپتا هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

ماده 4 - مسئولیت پاور

4/1- شپتا با استفاده از امکانات متعارف خود تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران به کار می گیرند.

4/2- شپتا با استفاده از نظارت های خود و انجام نظرسنجی از کاربران تلاش می کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

4/3- شپتا برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم افزاری توسط دستگاه های کاربران تلاش می کنند ، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همه دستگاهها یا شبکه های ارتباطی اینترنتی شبكه تلفن همراه و نخواهد داد.

4/4- اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شپتا محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در موارد قانونی و هم چنین درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شپتا مکلف به ارائه اطلاعات کاربران به مراجع مذکور است.

4/5- چنانچه هر یک از کاربران در زمان استفاده از خدمات، با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس مطرح کنند. شپتا پیگیری لازم را بنا به مورد انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات به عمل خواهد آورد.

5 مسئولیت کاربران

5/1- مسئولیت همه اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی باشد، برعهده شخص متخلف بوده و شپتا هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت. شپتا می تواند ضمن غیرفعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورند.

5/2- هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، موجودی و دارایی های شپتا شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. شپتا این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

5/3- کاربران مکلف به رعایت کلیه شرایط و قوانین منتشرشده در اپلیکیشن و سایت پذیرنده استفاده کننده از خدمات پاور هستند و در صورت نقض تعهدات و شرایط مذکور مسئول پذیرش کلیه آثار ناشی از تخلف در قبال پذیرنده خواهند بود.

ماده 6 - موارد فنی

6/1- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Source Code نرم افزار پاور شامل دیکامپایل Decompile، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت های مشابه انجام دهند.

6/2- هیچکس از جمله کاربران مجاز نیستند با استفاده از روشهای Framing یا Mirroring و روش ها دیگر، نسخه دیگری از خدمات پاور را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار پاور یا در روش ارائه خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد نماید

6/3- کاربران حق ندارند نرم افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه با هرگونه فعالیت داده کاوی روی اپلیکیشن و خدمات پاوراجرا کنند.

6/4- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از اپلیکیشن پاور یا سامانه های مرتبط با پاور انجام دهند.

6/5- شپتا ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم افزار موبایل، شبکه های اجتماعی و یا سایر بخش های این سامانه، عکس، متن فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل های مشابه منتشر کنند. مالکیت این مطالب همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات مرتبط به پاور، کاربران این حق را به شپتا می دهند که داده های مذکور را منتشر کرده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

ماده7- قطع خدمات

چنانچه شپتا به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از کاربران می تواند امنیت و آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. اگر کاربران تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند یا دسترسی آنها به خدمات پاور خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، شپتا حق حذف دسترسی کاربر مذکور را به خدمات دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده 8- توافق از راه دور

8/1- کاربران توافق می کنند برای مبادله آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همه تغييرات و الحاقیه های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه ها و ابلاغیه های مربوط به شپتا، از طریق اپلیکیشن پاور به عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعلام می کنند.

8/2- حساب کاربری متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیرقابل انتقال است. کلیه مسئولیت های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهده کاربر دارای حساب کاربری است. کاربران ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همه داده پیامهای صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیامهای ارسال شده از ناحیه کاربران غیرقابل استماع و مردود است.

8/3- کاربران می پذیرند هرگونه رويه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامهای صادره از طرف شپتا به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می شود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیرقابل استماع و مردود است.

8/4- کاربران با عضویت در اپلیکیشن پاور و استفاده از آن قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانه رایانه ای و الکترونیکی اعلام می کنند.

8/5- کلیه رویه های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضا الکترونیکی و تاییدیه های مرتبط ارائه شده توسط شپتا جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربران از طریق اپلیکیشن، مورد قبول کاربران بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.

8/6- با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی، کاربران موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه شپتا، به عنوان محل انعقاد قرارداد، اعلام می کند.

کاربران در صورت استفاده از خدمات پاور پذیرفته اند که متن شرایط استفاده و حریم خصوصی را مطالعه و آن را قبول دارند.