درباره ما

با ما بیشتر آشنا شوید.

سامانه پاور

درباره ما :

شرکت پیام تجارت اطلس با مسئولیت محدود در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۴۶۵۰۱ و با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۱۱۱۵ در تهران به ثبت رسیده است.

این شرکت با نام اختصاری شپتا در زمینه تجارت و خرید و فروش و صادرات کالاهای مجاز فعالیت دارد.
همچنین ارائه خدمات بازرگانی شامل حق العمل کاری ، دلالی ، بازاریابی ، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و فعالیتهای مجاز مشابه در چارچوب عقود قانونی و شرعی در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
فعالیت پویا و پیشرو ، بهره مندی از پرسنل کارآزموده و کارآمد و همچنین استفاده از ابزارهای روز آمد تجاری مورد توجه جدی شرکت می باشد.
روابط صمیمانه با همکاران و مشتریان بر پایه اخلاق حرفه ای و منافع مشترک( برد - برد ) احترام به عهد و ایفای تعهدات ، میثاق شرکت را تشکیل میدهد.