درباره ما:

شرکت پیام تجارت اطلس بامسئولیت محدود در اردیبهشت سال 1388 در تهران تحت شماره ۳۴۶۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۱۱۱۵ به ثبت رسیده است. فعالیت تجاری شامل خرید و فروش و ارائه خدمات در زمینه صادرات ، حق العمل کاری ، دلالی و بازاریابی کلیه کالاهای مجاز و دیگر خدمات بازرگانی مرتبط مورد اهتمام این شرکت است. فعالیت پویا و پیشرو ، بهره مندی از پرسنل کار آزموده و ابزارهای روز آمد تجاری ، مورد توجه جدی شرکت می باشد. کار و منفعت جمعی شرکت و مشتریان ، روابط صمیمانه با همکاران و مشتریان بر پایه اخلاق حرفه ای منافع مشترک ( برد - برد ) احترام و ایفای تعهدات میثاق شرکت را تشکیل میدهد همچنین شرکت در چهارچوب اساسنامه خود بخشی از خدمات خود را در وبگاه www.ptatlas.ir ارائه مینماید.